How To Do Meditation In Marathi| ध्यान कसे करावे?

How to do meditation in Marathi? | ध्यान कसे करावे? Meditation In Marathi: ध्यान म्हणजे शरीराला प्रशिक्षित करण्याच्या दृष्टीकोनाप्रमाणेच, मनाला प्रशिक्षित करण्याचा एक दृष्टीकोन. ध्यान म्हणजे एखादी वेगळी व्यक्ती, नवीन […]